166. Усмішка доставляє

An outer smile carries
Today’s earthly dawn to Heaven.
An inner smile carries
Tomorrow’s Heavenly sun to earth.

Зовнішня усмішка доставляє
Сьогоднішню зорю землі на Небеса.
Внутрішня усмішка доставляє
Завтрашнє сонце Небес на землю.