178. Two ancient universal questions (Два давні всезагальні запитання)

Two ancient universal questions:
How can I realise God
Immediately?
Is unconditional surrender
Ever possible?


Два давні загальні запитання:
Як усвідомити Бога
Негайно?
Безумовне зречення —
Чи можливо таке?