183. Тільки двоє тих, що люблять реальність

There are only two reality-lovers:
One is God
The Immortal Singer;
The other is God
The Eternal Listener.

Є тільки двоє тих, що люблять реальність:
Один — Бог,
Безсмертний Співець.
Другий — Бог,
Вічний Слухач.