Author's preface (Від автора)

I have selected 207 poems out of 10,000 from my series, Ten thousand Flower-Flames, which was originally published in 100 volumes. Here the poet in me is soulfully satisfied, the reader in me is smilingly satisfied and the critic in me is surprisingly satisfied.

My Beloved Supreme, what more can I tell You, and what more do You expect from me?

"Be quiet, My poet-reader-critic-son. The Hour, My Hour, is about to strike."

— Sri Chinmoy

Серед 10 000 поезій, які належать до серії Десять тисяч Полум'яних Квіток, що спочатку вийшла друком як 10-томне видання, я вибрав 207 віршів. Ними поет у мені задоволений від душі, читач у мені задоволений — аж усміхається, і критик у мені, на диво, задоволений. — Мій Любий Всевишній, що ще сказати Тобі? Чого ще очікуєш Ти від мене? — Тихо, Мій сину-поете-читачу-критику, Час, Мій Час от-от проб'є.

— Шрі Чинмой