24. Сприйнявши землю за Небеса

Mistaking earth for Heaven,
He sighed.

Mistaking Heaven for earth,
He died.

Сприйнявши землю за Небеса,
Він зітхнув.

Сприйнявши Небеса за землю,
Він помер.