41. Два найбільші секрети

My Lord told me a supreme secret:
“My child, I shall never scold you any more.”
I told my Lord a supreme secret:
“My Father-Friend, I shall never
Disappoint You any more.”

Мій Господь розповів мені найбільший секрет:
“Моє дитя, Я більш ніколи не сваритиму тебе”.
Я розповів Господу найбільший секрет:
“Мій Батьку-Друже, я більш ніколи
Не розчарую Тебе”.