65. Спокій не потребує інтерпретації

Peace needs no interpretation.
Love needs no explanation.
Oneness needs no expression.

Спокій не потребує інтерпретації.
Любов не потребує пояснення.
Єдність не потребує вираження.