67. Божі турботи

God’s troubles are these:
The animal in man
Has forgotten Him totally.
The divine in man
Is not manifesting Him satisfactorily.

Божі турботи такі:
Тваринне в людині
Цілком забуло про Нього;
Божественне в людині
Не проявляє Його як слід.