74. Той, що мріє про Бога, і той, що любить Бога

The difference
Between a God-dreamer
And a God-lover
Is this:
A God-dreamer wants to live
In God’s birthless and deathless Infinity;
A God-lover longs to live
In God’s Heart-Cave.

Відмінність
Між тим, що мріє про Бога, і тим, що любить Бога,
Така:
Той, що мріє про Бога, хоче жити
В Божій Нескінченності, яка не знає ні народження, ні смерті;
Той, що любить Бога, прагне жити
В Печері Божого Серця.