9. Господар моїх думок

My Lord, I am happy
Because You are the Lord of my life.
Can You not make me perfect
By becoming the Lord of my thoughts?

Мій Господи, я щасливий,
Бо Ти — Господар мого життя.
Чи не зробиш Ти мене досконалим,
Ставши Господарем моїх думок?