43.

“I really can’t understand how You, my Lord,
Made everything out of nothing,
Whereas I can’t make a thing out of everything.”

“My child, you have to know what you want.
Then only will you know how to do it.
What you want is perfection in life
And the only way you can achieve this perfection
Is through your constant self-sacrifice
And constant inner cry.”

“Я таки не можу збагнути, як Ти, мій Господи,
Створив усе з нічого,
Тимчасом я, маючи все, не можу створити нічого?”

“Моє дитя, тобі слід знати, чого ти хочеш.
Лише тоді ти знатимеш, як це зробити.
Те, що ти хочеш, — це досконалість у житті,
І єдиний для тебе спосіб досягти цієї досконалості
Полягає у твоїй постійній самопожертві
Й постійному внутрішньому поклику”.