67.

"My Lord, please tell me,
Once and for all, who I am."

"My child, you are My eternal partner
And co-creator."

"Am I a creator?
What have I created, my Lord?"

"My son, you have created constant necessity
Within and without you."

"Now, my Lord,
What have You created?"

"I have created fulfilling Divinity
And fulfilled Reality."

“Мій Господи, будь ласка, скажи мені
Раз і назавжди, хто я?”

“Моє дитя, ти — мій вічний партнер
Та співтворець”.

“Я творець?
Що я створив, мій Господи?”

“Мій сину, ти створив постійну потребу
Всередині себе й зовні”.

“Гаразд, мій Господи,
Що створив Ти?”

“Я створив Божественність, що здійснює,
І здійснену Реальність”.