33.

The sovereignty of love
Nobody disputes.
The sovereignty of love
Is perfection-manifestation.
The sovereignty of love
Is the God-shrine
In his vision-temple,
In his earth-bound, sweet
Immortal Height.

Верховенство любові
Незаперечне.
Верховенство любові —
Це вияв досконалості.
Верховенство любові —
Це вівтар Бога
У храмі Його бачення,
У зв’язаній землею
Його Солодкій Безсмертній Висоті.