17.

My Lord Supreme,
You are telling me that
My heart's inner cry
And
My life's hunger for You
Must have a slow, steady
And unerring pace.
The crown of spirituality
Cannot be achieved overnight,
In the twinkling of an eye.
Slowly, steadily and unerringly,
I shall abide by Your
Compassion-Decision about my life,
For I must be fully ready
Before the God-Hour strikes for me.
Once the God-Hour strikes,
My life has to respond immediately.
My Lord Supreme, from today on
I shall wait for Your Arrival
With the utmost confidence
In Your choice Hour.
May Your Compassion and Satisfaction
Climb up and down
Inside my life's patience-tree.

Мій Всевишній Господи,
Ти кажеш мені,
Що внутрішній поклик мого серця
І
Спрага мого життя за Тобою
Повинні мати неквапливий,
Твердий і правильний характер.
Корона духовності
Не досягається раптом,
За одну мить.
Без поспіху, твердо й несхибно
Я виконуватиму Твоє
Співчутливе Рішення щодо мого життя,
Бо мені слід бути повністю готовим
До Божої Години.
Щойно проб'є Божа Година,
Моє життя має негайно відгукнутися.
Мій Всевишній Господи, відсьогодні
Я чекатиму на Твоє Прибуття
З великою довірою
До Твого вибраного Часу.
Нехай Твоє Співчуття й Задоволеність
Підіймаються і спускаються
По дереву терплячості мого життя.