17.

My Lord Supreme,
You are telling me that
My heart's inner cry
And
My life's hunger for You
Must have a slow, steady
And unerring pace.
The crown of spirituality
Cannot be achieved overnight,
In the twinkling of an eye.
Slowly, steadily and unerringly,
I shall abide by Your
Compassion-Decision about my life,
For I must be fully ready
Before the God-Hour strikes for me.
Once the God-Hour strikes,
My life has to respond immediately.
My Lord Supreme, from today on
I shall wait for Your Arrival
With the utmost confidence
In Your choice Hour.
May Your Compassion and Satisfaction
Climb up and down
Inside my life's patience-tree.


Мій Всевишній Господи,
Ти кажеш мені,
Що внутрішній поклик мого серця
Й спрага мого життя за Тобою
Повинні мати неквапливий,
Твердий і правильний характер.
Корона духовності не досягається раптом,
За одну мить.
Без поспіху, твердо й точно
Я виконуватиму Твоє
Співчутливе Рішення щодо мого життя,
Бо мені слід бути повністю готовим
До Часу Бога.
Щойно проб’є Час Бога,
Моє життя повинно негайно
Відгукнутися.
Мій Всевишній Господи, відсьогодні
Я чекатиму на Твоє Прибуття
З великою довірою
До Твого вибраного Часу.
Нехай Твоє Співчуття й Задоволення
Піднімаються й спускаються
По дереву терпіння мого життя.

Шрі Чинмой, Мій солодкий Господи-Отче, де Ти?.Вперше опубліковано Центр Шрі Чинмоя, Київ в 2016 році.

Це 1309th книга, яку написав Шрі Чинмой після приїзду на Захід у 1964 році.

Зверніть увагу:

Якщо ви вказуєте, що інформація з іншого сайту, будь ласка, включіть наступну інформацію, відповідно до умов ліцензії:


Шрі Чинмой
Інформація з книги Мій солодкий Господи-Отче, де Ти? доступна для обміну згідно з Creative Commons license

Close »