18.

My Lord Supreme,
I do not know
What You have in mind for me.
I do not know
And I do not want to know.
I have only one prayer to You:
That I not be afraid
In my own spiritual life,
So that, like a divine warrior,
I can conquer my mind's giant doubts
And my life's anxiety-mountains.
I want to be what You want me to be:
A self-giving and perfect instrument
Of Your highest Vision for earth.

Мій Всевишній Господи,
Я не знаю,
Що Ти задумав для мене.
Не знаю
І не хочу знати.
Єдину молитву я маю до Тебе:
Щоб у духовному житті
Я не боявся,
А, наче божественний воїн,
Долав гігантські сумніви мого розуму
Й скелі тривог мого життя.
Я хочу бути тим, чим Ти хочеш, щоб я був, —
Самовідданим і бездоганним інструментом
Твого найвищого Провидіння щодо землі.