20.

My Lord Beloved Supreme,
You have given me a childlike heart.
In my previous incarnations also
You gave me a childlike heart,
And I know that You will always give me
A childlike heart.
My Lord Beloved Supreme,
Do tell me why You gave me,
Have given me and will forever give me
A childlike heart.

"My child, your childlike heart
Is My Divinity's most special Boon.
It is in and through this most illumining
And fulfilling Boon
That I see, I grow into and I become one with
My own universe.
Only a childlike heart can please Me.
Only a childlike heart can fulfil Me.
Only a childlike heart will reach
My Immortality's highest Height."

“Мій Любий Всевишній Господи,
Ти дав мені чисте, як у немовляти, серце.
І в минулих інкарнаціях
Ти давав мені чисте, як у немовляти, серце.
Я знаю, що Ти завжди наділятимеш мене
Чистим, як у немовляти, серце.
Мій Любий Всевишній Господи,
А скажи, навіщо Ти давав,
Даєш і завжди даватимеш мені
Чисте, як у немовляти, серце?”

“Моє дитя, твоє чисте, як у немовляти, серце —
Це дуже особливе Благо Моєї Божественності.
Саме завдяки цьому найосяйнішому,
Найздійсненнішому Благові
Я бачу, Я перетворююся,
Я стаю одним цілим
Із Моїм всесвітом.
Лише чисте, як у немовляти, серце може радувати Мене.
Лише чисте, як у немовляти, серце може здійснити Мене.
Лише чисте, як у немовляти, серце досягне
Найвищих Висот Мого Безсмертя”.