21.

My Lord Supreme,
My mind wants outer education.
My heart wants inner education.
My mind wants to see the Truth
In its own way.
My heart wants to feel the Truth
The way the Truth wants to be known
And felt.
My Lord Supreme,
You want my inner education
To come first and foremost in my life.
Make me strong, make me confident
So that I can please You at every moment
By having You as my only Teacher
In my life's inner school.
I know that when I study
In my heart's school,
You will not only teach me,
But also make me feel
That I will be able to claim
Your infinite Wisdom-Light-Ocean
As my own, very own.


Мій Всевишній Господи,
Мій розум хоче зовнішньої науки.
Моє серце хоче внутрішньої науки.
Мій розум хоче бачити Істину
По-своєму.
Моє серце хоче відчувати Істину так,
Як Істина хоче, щоб її знали
Й відчували.
Мій Всевишній Господи,
Ти хочеш, щоб моя внутрішня наука
Була на першому місці у моєму житті.
Зроби мене сильним, зроби мене Впевненим,
Щоб у внутрішній школі мого життя
Я міг щомиті радувати Тебе
Як свого єдиного Учителя.
Я знаю, що коли навчатимуся
У школі свого серця,
Ти не лише навчатимеш мене,
А й даси мені відчути,
Що я можу вважати
Твій безмежний Океан Світла-Мудрості
Своїм власним, повністю своїм.

Шрі Чинмой, Мій солодкий Господи-Отче, де Ти?.Вперше опубліковано Центр Шрі Чинмоя, Київ в 2016 році.

Це 1309th книга, яку написав Шрі Чинмой після приїзду на Захід у 1964 році.

Зверніть увагу:

Якщо ви вказуєте, що інформація з іншого сайту, будь ласка, включіть наступну інформацію, відповідно до умов ліцензії:


Шрі Чинмой
Інформація з книги Мій солодкий Господи-Отче, де Ти? доступна для обміну згідно з Creative Commons license

Close »