34.12

My Lord, my Lord, my Lord!
Look, I have come back to You
With my heart's mounting
Aspiration-flames.

"My child, My child!
Look, look what I have for you:
My Heart's Happiness-Ocean."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи!
Поглянь, я повернувся до Тебе
З палаючим полум'ям
Стремління мого серця”.

“Моє дитя, Моє дитя!
Поглянь, поглянь, що Я маю для тебе —
Океан Щастя Мого Серця”.


SFL 34. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк