35.1

My Lord, my Lord, my Lord,
How can I be a perfect instrument
Of Yours?
"My child, do not think of your future,
Do not think of your past,
Do not think of your present.
Just think of this very moment.
Try to see Me second by second,
And not minute by minute,
Not to speak of hour by hour.
Try to see yourself
Inside My own Heart-Garden,
And never desire to see yourself
Inside your own mind-forest.
Behold, My child!
I am declaring to the world at large
That you are My supremely
And eternally chosen instrument
And My proudest perfection-child."


“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Як мені стати Твоїм бездоганним Інструментом?”
“Моє дитя, не думай про своє майбутнє,
Не думай про своє минуле,
Не думай про своє теперішнє.
Думай лише про цю мить.
Старайся бачити Мене щосекунди —
Не щохвилини,
Нічого й казати — щогодини.
Старайся бачити себе
У Саду Мого Серця
І ніколи не бажай бачити себе
У лісі свого розуму.
Дивись, дитя!
Я заявляю усьому світові,
Що ти — Мій превисокообраний
Інструмент навіки,
Дитя-досконалість —
Моя найбільша гордість”.


  1. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк

Шрі Чинмой, Мій солодкий Господи-Отче, де Ти?.Вперше опубліковано Центр Шрі Чинмоя, Київ в 2016 році.

Це 1309th книга, яку написав Шрі Чинмой після приїзду на Захід у 1964 році.

Зверніть увагу:

Якщо ви вказуєте, що інформація з іншого сайту, будь ласка, включіть наступну інформацію, відповідно до умов ліцензії:


Шрі Чинмой
Інформація з книги Мій солодкий Господи-Отче, де Ти? доступна для обміну згідно з Creative Commons license

Close »