35.13

My Lord, my Lord, my Lord,
How can I be a perfect instrument
Of Yours?

"My child, do not think of your future,
Do not think of your past,
Do not think of your present.
Just think of this very moment.
Try to see Me second by second,
And not minute by minute,
Not to speak of hour by hour.
Try to see yourself
Inside My own Heart-Garden,
And never desire to see yourself
Inside your own mind-forest.
Behold, My child!
I am declaring to the world at large
That you are My supremely
And eternally chosen instrument
And My proudest perfection-child."

“Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Як мені стати Твоїм
Бездоганним інструментом?”

“Моє дитя, не думай про своє майбутнє,
Не думай про своє минуле,
Не думай про своє теперішнє.
Думай лише про цю мить.
Старайся бачити Мене щосекунди —
Не щохвилини,
Годі й казати — щогодини.
Старайся бачити себе
В Саду Мого Серця
І ніколи не бажай бачити себе
В лісі твого розуму.
Дивись, дитя!
Я заявляю всьому світу,
Що ти — Мій превисокообраний
Інструмент навіки,
Дитя-досконалість,
Моя найбільша гордість”.


SFL 35. 8 вересня 1994 року, Нью-Йорк