53.31

My Lord, my Lord, my Lord,
My Lord!
If I love You just because
You love me,
Then I am eternally and infinitely
Worse than the worst.
But, my Lord, if I love You
Because I cannot breathe
Without loving You,
Then do allow me to enjoy
Prayerfully, sleeplessly
And breathlessly
The dust-beauty, the dust-fragrance
And the dust-delight
Of Your Nectar-Feet.

Мій Господи, мій Господи, мій Господи,
Мій Господи!
Якщо я люблю Тебе тільки тому,
Що Ти любиш мене,
То я навіки й безкінечно
Гірший від найгіршого.
Та якщо я люблю Тебе, мій Господи,
Бо не можу дихати
Без любові до Тебе,
То дозволь же мені
Молитовно, невсипно,
Затамувавши дух,
Насолоджуватися пилом-красою, пилом-ароматом
І пилом-блажеством
Нектару Твоїх Стіп.


SFL 53. 25 жовтня 1997 року, на шляху дo Kiнґстoна, Oнтaрio