115. Дещо особливе

God gave me something special:
Awareness.
I gave God something special:
Willingness.
Now God wants to give me
His Satisfaction
And I want to give God
My gratitude.

Бог дав мені дещо особливе —
Усвідомленість.
Я дав Богові дещо особливе —
Охочість.
Тепер Бог хоче дати мені
Своє Задоволення,
А я хочу дати Богові
Свою вдячність.