156. A soulful smile (Одухотворена усмішка)

A soulful smile
Can kindle the universe.
A breathless cry
Can feed the universe.


Одухотворена усмішка
Може запалити всесвіт.
Глибинний поклик
Може нагодувати всесвіт.