188. Віра змінить його майбутнє

Sincerity
Changed my past
Slowly and steadily.

Determination
Is changing my present
Powerfully and convincingly.

Faith
Will change my future
Amazingly and permanently.

Щирість
Повільно й поступово
Змінила його минуле.

Визначеність
Потужно й переконливо
Змінює його теперішнє.

Віра
Дивовижно й надійно
Змінить його майбутнє.