189. Бог не сміється

God does not laugh at our prayers,
No matter how insincere they are.
But God does laugh when we think and feel
That our prayers will never be answered.

Бог не сміється над нашими молитвами,
Якими б нещирими вони не були.
Утім, Бог таки сміється, коли ми думаємо й відчуваємо,
Що на наші молитви ніколи не буде відповіді.