196. Єдина відповідь

There are countless questions
About God,
But only one answer:
God is His own Eternity’s
Satisfaction-distribution.

Запитанням про Бога
Немає кінця,
Але відповідь — одна:
Бог — це розповсюджувач
Його Вічної Задоволеності.