197. Устремління без присвяти

Aspiration without dedication
Is like a slow runner
Who knows where the goal is
But is bound to arrive shockingly late.

Устремління без присвяти —
Немов повільний бігун, який знає, де ціль,
Однак приречений прибути туди
З жахливим запізненням.