198. Священне серце місяця

The sacred heart of the moon
Comes from the secret Smile of God.
The sacred breath of the sun
Comes from the open Dance of God.

Священне серце місяця
Походить від таємної Усмішки Бога.
Священне дихання сонця
Походить від відкритого Танцю Бога.