28. Устремління каже мені

Aspiration tells me
That my God is
Compassion-Mother.

Realisation tells me
That my God is
Liberation-Father.

Manifestation tells me
That my God is
Perfection-Friend.

Устремління каже мені,
Що мій Бог —
Мати-Співчуття.

Усвідомлення каже мені,
Що мій Бог —
Батько-Визволення.

Проявлення каже мені,
Що мій Бог —
Друг-Досконалість.