78. Я вимірював свій успіх

Yesterday
I measured my success
By competing with others.

Today
I measure my success
By competing with myself.

Tomorrow
I shall measure my success
By expanding my heart
To encompass others.

Учора
Я вимірював свій успіх,
Змагаючись з іншими.

Сьогодні
Я вимірюю свій успіх,
Змагаючись із собою.

Завтра
Я вимірюватиму свій успіх,
Розширюючи серце,
Щоб умістити всіх.