79. Дві лінії зв'язку з Небесами

The soulful meditation-line to Heaven
Is never busy
Because
Very few seekers have the capacity
To use that line.

The wild frustration-line to Heaven
Is always busy
Because
Everybody has the capacity
To use that line.

Одухотворена медитація — це лінія зв'язку з Небесами,
Яка не зайнята ніколи,
Бо
Небагато шукачів уміють
Користуватися нею.

Шалене розчарування — ця лінія зв'язку з Небесами
Зайнята весь час,
Бо
Користуватися нею
Здатний кожен.