7.

“My Lord, what is the difference between human love and divine love?”

“My child, the difference between human love and divine love is very simple:
Human love desperately needs.
Divine love abundantly feeds.”

“Мій Господи, в чому відмінність між людською й божественною любов'ю?”

“Моє дитя, відмінність між людською й божественною любов'ю дуже проста:
Людська любов відчайдушно потребує;
Божественна любов щедро годує”.