50.1

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
I think of You.
You do not think of me.
Alas, why?
My Lord, I look at You.
You do not look at me.
Alas, why?
My Lord, I come to You.
You do not come to me.
Alas, why?
"My child, I, too, think of you.
I, too, look at you.
I, too, come to you.
My child, when I think of you,
You are not inside your mind.
When I look at you,
You are not inside your eyes.
When I come to you,
You are not inside your heart-home.
My child, if you want to know
When I think of you,
Then keep your mind empty of thoughts.
If you want to see Me
While I am looking at you,
Then keep your eyes pure, absolutely pure.
If you want to see Me
While I am coming to your heart-home,
Then keep your heart-home-door wide open
Only for Me.


“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Я думаю про Тебе.
А Ти, на жаль, не думаєш про мене.
Чому?
Мій Господи, я дивлюся на Тебе.
А Ти, на жаль, не дивишся на мене.
Чому?
Мій Господи, я приходжу до Тебе.
А Ти, на жаль, не приходиш до мене.
Чому?”
“Моє дитя, Я також думаю про тебе.
Я також дивлюся на тебе.
Я також приходжу до тебе.
Моє дитя, коли Я думаю про тебе,
Ти не знаходишся у своєму розумі.
Коли Я дивлюся на тебе,
Ти не знаходишся у своїх очах.
Коли Я приходжу до тебе,
Ти не знаходишся у своєму домі-серці.
Моє дитя, якщо ти хочеш знати,
Коли Я думаю про тебе,
Тримай свій розум вільним від думок.
Якщо ти хочеш бачити Мене,
Коли Я дивлюся на тебе,
Тримай свої очі в чистоті,
Абсолютній чистоті.
Якщо ти хочеш бачити Мене,
Коли Я приходжу до твого дому-серця,
Тримай двері свого дому-серця
Настіж відчиненими
Лише для Мене”.


  1. 8 січня 1997 року, Kумамото, Японія

Шрі Чинмой, Мій солодкий Господи-Отче, де Ти?.Вперше опубліковано Центр Шрі Чинмоя, Київ в 2016 році.

Це 1309th книга, яку написав Шрі Чинмой після приїзду на Захід у 1964 році.

Зверніть увагу:

Якщо ви вказуєте, що інформація з іншого сайту, будь ласка, включіть наступну інформацію, відповідно до умов ліцензії:


Шрі Чинмой
Інформація з книги Мій солодкий Господи-Отче, де Ти? доступна для обміну згідно з Creative Commons license

Close »